68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-163

P-163

งานโชว์เรซิ่น "ช้างไทย" แบบติดผนัง-ตั้งโต๊ะ + นาฬิกา