68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-175

P-175

ป้ายอะลูมิเนียม "14" แบบแขวน

ขนาด 6.4x4.9 ซ.ม.