68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-173

P-173

ป้ายโลหะ ลงสี เคลือบเรซิ่นใส  "คณะเภสัชศาสตร์"

ขนาด 7x4 ซ.ม.