68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-172

P-172

ป้ายโลหะ พ้นทราย "Microsoft"

ขนาด 4.5x1.5 ซ.ม.