68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-117

P-117

แก้วเซรามิคเซ็ท(แก้ว+จานรอง+ช้อน)