68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

DD-380 (3 in 1)

DD-380 (3 in 1)

ปากกา พลาสติก