68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

DD-124

DD-124

ปากกา โลหะ