68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

C5012

C5012

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงกลม 5 มิล 1.2 นิ้ว

 

ขนาด 31.1-41.5 มิล