68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

132

132

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงลายข้อเล็กต่อโซ่กะสามเหลี่ยม

 

ขนาด 20.2-25 มิล