68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

013

013

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงเกี่ยว 16 วงเล็ก

 

ขนาด 6.8-10 มิล