68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

012

012

อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงเกี่ยว 18 วงใหญ่

 

ขนาด 8-10.4 มิล