68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-279

P-279

พวงกุญแจโลหะ เคลือบเรซิ่นใส  ไดคัท

ขนาด 6x3 cm.