68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-225

P-225

พวงกุญแจยางหยอด สีสะท้อนแสง  " การไฟฟ้านครหลวง "

ขนาด ศ.ก.4.5 ซ.ม. หนา 0.5ซ.ม.