68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-138-2

P-138-2

พวงกุญแจยางหยอดรูปเสื้อ ประกอบห่วงโซ่แบน