68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-234

P-234

พัดสปริง ผ้าสปันบอนด์ " สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ "

ขนาด 21 x 31 cm.