68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-186

P-186 พัดสปริง แบบมีด้าม "KTB" (ผ้าเงินซิลเวอร์)

ขนาด ศ.ก. 20.5 ซ.ม.