68/121 ม.10 บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140,
ID Line : d9465

P-268

P-268

พัดพลาสติกPP " ว.พรรณเชษฐ์ ลิสซิ่ง " 

ขนาด 7.2" x 6.4"