68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-192

P-192

พัดพลาสติกPP " Evaime "

 

ขนาด 6.5 นิ้ว