68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-122

P-122

พัด PP หนา 0.6 มิล "HTC Smart" สีเขียว

ขนาด 6.5 นิ้ว