68/121 ม.10 บางแม่นาง,
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

P-237

P-237

พัดพรีเมี่ยม

ขนาด 6.5"